2007/09/13

Hình Ảnh QLVNCH


3 comments:

NhaKyThuat said...

Anh Hoa`:

Qua su+. gio+'i thie^.u cua? quy' Anh,to^i co' va`o xem web cua? ...
"Qua^n Tru+o+`ng DDo^`ng DDe^' - Nha Trang" .

Hi`nh thu+'c tri`nh ba`y ra^'t to+'i. No^.i dung phong phu' nhu+ng
kho^ng ti`m tha^'y "tie^?u su+?" qua^n tru+o+`ng na^`y (tu+` nga`y
tha`nh la^.p dde^'n Tha'ng 4/75 (?) .

Hi`nh nhu+ ca'i te^n "Qua^n Tru+o+`ng DDo^`ng DDe^' - Nha Trang" co'
te^n chi'nh thu+'c kho^ng ? Te^n tre^n hi`nh nhu+ chi? la` nickname
cu~ng nhu+ Tru+o+`ng Bo^. Binh Thu? DDu+'c (te^n ddu'ng:
"Lir^n Tru+o+`ng Vo~ Khoa Thu? DDu+'c") hoa(.c "Tru+o+`ng Vo~ Bi.
DDa` La.t (te^n ddu'ng: "Tru+o+`ng Vo~ Bi. Quo^'c Gia vie^.t Nam") .

Ne^'u co' the^m tie^?u su+? cua? "Qua^n Tru+o+`ng DDo^`ng DDe^' - Nha
Trang" , to^i nghi~, web cua? Quy' anh thu+.c hie^.n se~ phong phu'
ho+n nu+~a.

Tha^n chu'c We site na^`y se~ go'p pha^`n giu+? truye^`n tho^'ng cua?
QLVNCH trong co^ng cuo^.c dda^'u tranh chung cua? Ngu+o+`i Ti. Na.n
Co^.ng sa?n kha('p the^ gio+'i .

Xin ca'm o+n .

hoangphanyen
_____________

Dong De Nha Trang said...

Tuan,
Pham Ho`a thay ban co 1 tam hinh Dong De rat dep TRAI , ban co the scan va gui cho Ho`a
Than Men

Anonymous said...

Xin chào những kẻ lính già bại trận của VNCH, các bạn nghĩ các bạn sẽ làm được gì??? rửa hận ah!!! hay định lấy lại tổ quốc, hỡi những giọt máu bẩn thỉu phản bội tổ quốc, chúng mày muốn lấy lại tổ quốc thì hãy chiến đấu bằng máu của chúng mày chứ đừng có ăn tục nói phét. Nếu không làm được chúng mày vẫn chỉ là con chó sống nhờ ở nhà chủ