2008/07/26

Quân trường vang tiếng gọi


Đây khúc ca vang nơi quân trường đầy hào hùng

Vai sánh vai ta thi tài trong tình quân ngũ

Đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm

1234 (2 lần)

Anh em ơi ! Đem sức trai, nêu chí hùng, lưu tiếng ngàn thu.

Anh em ơi ! Ta quyết thề, đem mồ hôi rữa gội căm thù.

Thao trường đổ mồ hồi, chiến trường bớt đổ máu.

Lúc quốc biến, trong gian nan, ta thi gan, cùng hào hùng

Làm rạng ngời giống người xương trắng máu đào.

Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu

Cố lên ! Cố lên! cứ nhọc nhằn

Ta quyết thề đem mồ hôi viết thành sử xanh

1 comment:

Chuong Phung said...

Rất tình cờ mà tôi tìm thấy từng lời, từng câu của Quân Trường Vang Tiếng Gọi .
Hành khúc này tôi thích nhất kể từ thời Quân Trường dén nay , bây giờ tôi không còn được đếm theo bước Quân Hành với bạn bè cùng trang lứa ,nhưng mỗi lần đi bộ ,tôi vẫn chắc chắn rằng , chân trái là số 1 , và Quân Trường Vang Tiếng Gọi , vang vang trong đầu tôi .
Bây giờ thì tôi có thể nhớ liên tục Quân Trường Vang Tiếng Gọi mà tôi tôi đã tìm thấy ở đây :
- Lúc quốc biến , trong gian nan , ta thi gan , cùng hào hùng .
-Làm rạng ngời giống người xương trắng máu đào .

Tình thân