2008/08/04

Nhắn Tin

NHẮN TIN SVSQ Đỗ Duy Nghĩa Khóa 4 (1963) sĩ quan hiện dịch Đồng Đế Nha Trang, muốn biết tin các bạn đồng Khóa, đặc biệt SVSQ PHẠM QUANG NGỌC, SĐ23 (đang ở Hoa Kỳ), và NGUYỄN VĂN KHÁNH (?) Liên đoàn 77/BTTM, cả hai cùng Đại Đội 4/TĐ4 SVSQ.
Xin liên lạc về:
doduynghia@yahoo.dk


Chung toi mot nhom ban cung khoa tai Quan Truong Dong De,Tu Bo tu Lenh Khong Quan gui qua gom 52 Khoa sinh vao khoang thang 10-1967 muon tim cac ban hoc cung khoa - dac biet Cac Ban o Binh Chung Khong Quan gui qua hoc de ve lam Huan Luyen Vien cho cac quan truong moi cua Binh Chung Khong Quan - dung dau la anh HUYNH VAN NO lam dai doi truong .
Dia Chi Lien Lac :
Tran Sy Lan / Bui Minh Dinh
P.O Box 550656
Houston Texas 77255
Email : sylaninc@hoitmail.com
Tel: 713-478-3566