2007/12/03

Bai Tho Ngay Man KhoaNGÀY MÃN KHÓA

Huy VănTa hào sảng thảy đời lên chiếu bạc
Chọn phong sương và tìm thú tang bồng
Cọp chưa “ liếm “ đã vung tay tự giác
K‎y’ tên vào danh sách “ Lính Đồ Bông “.

Chào mưa nắng quân trường hơn 9 tháng
Những vui buồn chẳng khác một cơn mơ
Mới hôm nào còn dáo dát, ngu ngơ
Nay “ sắp sẵn “ cho trò chơi lửa đạn .

Chào buổi sáng bánh mì đường, chà láng
Chào trưa, chiều cá mối với cải canh
Cơm Nhà Bàn thường nhai vội, nuốt nhanh
Để có chút thời gian ngồi thơ thẩn .

Chào Sân Bắn, Rù Rì, Khu Tiếp Nhận
Chào Bãi Tiên biển, sóng, gió mời trăng
Vũ Đình Trường, đêm thắp lửa truyền âm
Bài Truy Điệu gọi anh linh Tử Sĩ .

Hòn Khô với tượng đồng thao diễn nghỉ
Là hùng ca bồi đắp một niềm tin
Thanh kiếm bạc và mặt trời chiếu rạng (*)
Là lửa thiêng soi từng bước đăng trình .

Chào Đồng Đế! Ngày mai ta nhập cuộc
Làm chim non rời tổ vuợt phong ba
Chào phố Lính cuối tuần chân rảo bước
Chào Nha Trang ! Biển đẹp mãi trong ta .(*) Phù Hiệu của Quân Trường Đồng Đế.

No comments: