2008/07/17

Đại Hội / Kỹ Niệm 10 Năm Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế


Thư Mời

Tham Dự Đại Hội 10 Năm Thành Lập
Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Đồng Đế Nha Trang trân trọng kính mời:
Quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý thân hữu, cùng gia đình bớt chút thời giờ đến thăm dự buổi lễ 10 năm thành lâp hội được tổ chức tại:

Nhà Hàng China Feast
12100 Beach Blvd
Stanton, Ca 90860
Phone: (714) 898-8933
Thời Gian:
Chủ Nhật Ngày 31 Tháng 8, Năm 2008
Từ 10:00 am - 3:00 pm

Trong chương trình, Ban Tổ Chức có buổi lễ đặc biệt:

1. Đặc vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ
2. Vinh danh các phu nhân tù cải tạo

Sự hiện diện đông đủ của quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý thân hữu, cùng gia đình sẽ là một vinh dự lớn lao cho ban tổ chức.

Để việc đón tiếp được chu đáo, xin quý vị vui lòng thông báo số người tham dự trước Ngày 15 Tháng 8 Năm 2008 qua các số điện thoại sau đây:

Vũ Thêm: (714) 878 - 9560
Phạm Lượng: (714) 722 - 2053
Tần Nam: (714) 878 - 5528

Quận Cam, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2008,

Ban Tồ Chức Trân Trọng Kính Mời

Chương Trình Tổng Quát:


10:00 am Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ.
11:00 am Tiếp Đón quý niên trưởng, quý chiến hữu và quý thân hữu
11:30 am Nghi lễ Khai Mạc, Lời Chào Mửng Của Ban Tổ Chức
12:00 pm Bầu Ban Chấp Hành Mới (Nhiệm Kỳ: 2008-2010)
1:00 pm Tiệc Trưa Thân Mật & Chương Trình Văn Nghệ
2:00 pm Buổi Lễ Vinh Danh Các Phu Nhân Tù Cải Tạo
2:30 pm Phát Hành Đặc San Đồng Đế 2008
3:00 pm Lời Cãm Tạ Của Ban Tổ Chức và Bế Mạc Chương Trình

Ghi Chú: Xin quý vị ủng hộ $25.00 cho mỗi phần ăn

No comments: